27 Haziran 2022 Pazartesi
 s2ys.com
 ilaç fiyatları, prospektüs ve kullanma talimatları.

XYZAL 5 MG/ML ORAL DAMLA (CHİESİ) NASIL KULLANILIR

XYZAL 5 MG/ML ORAL DAMLA (CHİESİ) nasıl, ne şekilde kullanılır?
XYZAL nasıl kullanılır?
- Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
- XYZAL’ı her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ya da eczacınıza tekrar danışmalısınız.
2 - 6 yaş arası çocuklar: Günde iki kez 5 damla
6yaş üzerindeki çocuklar, yetişkinler ve yaşlılar: Günde bir kez 20 damla - Uygulama yolu ve metodu:
- XYZAL sadece ağızdan kullanım içindir.
- Damlalar bir kaşığa dökülmeli ya da suda seyreltilmeli ve oral olarak alınmalıdır.
- Eğer seyreltilecekse, özellikle çocuklarda, damlaların ekleneceği su hacminin hastanın yutabileceği su miktarı göz önüne alınarak ayarlanması gerekmektedir. Oral damla seyreltildikten hemen sonra ağızdan alınmalıdır. Damlaları sayarken, şişe dik olarak tutulmalıdır (baş aşağı).
- Damla akışının durması halinde, eğer doğru damla sayısına ulaşılamamışsa, şişe çevrilerek dik pozisyona getirilir, sonra tekrar baş aşağı tutulur ve damlaları saymaya devam edilir.
- Değişik yaş grupları: Çocuklarda kullanım:
2 yaşın altındaki çocuk ve bebeklerde veri bulunmaması sebebiyle, bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.
- eV
LJJ
Yaşlılarda kullanım:
Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir. - Özel kullanım durumları: Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
- Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.
- Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.
- Sadece karaciğer yetmezliğiniz varsa genel önerilen dozu kullanabilirsiniz.
- Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara, böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.
XYZAL ile tedavinizin ne kadar süreceğini şikayetlerinizin tipi, süresi ve cinsine göre doktorunuz size bildirecektir.
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
Eğer XYZAL ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla XYZAL kullandıysanız:
XYZAL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda, uyarılma ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.
XYZAL’ı kullanmayı unutursanız:
XYZAL’ı içmeyi unutursanız ya da doktorunuzun söylediğinden daha az bir doz alırsanız, bir sonraki dozu normal zamanında almaya devam ediniz.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
XYZAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler :
XYZAL’ı belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullandığınızda, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, XYZAL tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

XYZAL 5 MG/ML ORAL DAMLA (CHİESİ) KULLANMA TALİMATI

XYZAL 5 MG/ML ORAL DAMLA (CHİESİ) kullanma talimatı »
PDF

XYZAL 5 MG/ML ORAL DAMLA (CHİESİ) PROSPEKTÜS

XYZAL 5 MG/ML ORAL DAMLA (CHİESİ) için kısa ürün bilgisi »
PDF

YORUMLAR

EŞDEĞER İLAÇLAR

İlaç Adı
Barkod
İlaç Fiyatı
Firma
8699680090054
5,50  
8699566093384
5,22  
8699822090256
5,22  
8699566093391
11,06  
8699624090096
5,22  
8697936020305
5,01  
8699502093263
3,91  
8699822650276
11,21  
8697936020312
8,29  
8699514092902
5,22