1 Haziran 2023 Perşembe
 s2ys.com
 ilaç fiyatları, prospektüs ve kullanma talimatları.

VİGAROO 50 MG 4 FİLM TABLET YAN ETKİLERİ

Olası yan etkileri nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, VİGAROO ’nun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yaı etkiler olabilir.Yan etkiler genelde geçici veya orta şiddette olmuştur. Tavsiye edilen dozlarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görü ebilir.
Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla göı ülebilir.
Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Çok yaygın:
- Baş ağrısı
- Yüz kızarması Yaygın:
- İdrar yolu enfeksiyonu
- Sersemlik hissi
bunun
gözde
- Anormal görüş (hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme)
- Burun tıkanıklığı
- Hazımsızlık
Yaygın olmayan:
- Kusma
- Göz hastalıkları, göz arkasında kanama, göz kızarması, göz ağnsı, çift gömı^ anormallik hissi, konjunktiva hastalıklan, gözyaşı hastalıkları
- Düzensiz veya hızlı kalp atışı
- Kas ağrısı
- Uyku hissi
- Dokunma hissinde azalma
- Baş dönmesi
- Ağız kuruluğu
- Göğüs ağrısı
- Yorgun hissetme
- Deri döküntüsü
- Nezle
- Baş dönmesi
- Kulak çınlaması
- Uykululuk hali
- Duyu azalması
- Bulantı
Seyrek:
- Yüksek kan basıncı
- Düşük kan basıncı
- Baygınlık hissi, bayılma
- İnme
- Burun kanaması
- Duymada ani azalma veya işitme kaybı
- Aşırı duyarlılık (deri döküntüsü dahil)
- Kalpte bir çeşit atım bozukluğu
Bilinmiyor
- Beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir |tür felç (geçici iskemik atak)
- Havale, nöbet, tekrarlayan nöbet
- Göz ağrısı, gözde kanlanma, kızarma
- Damarsal olmayan göz siniri zedelenmesi (Non-artritik anterior iskemik optik ncjropati -NAİON)
Gözde retina damarlarının tıkanması (Retinal vasküler oklüzyon)
Kalpte yaşamı tehdit eden atım bozukluğu Stabil olmayan göğüs ağrısı (unstabl anjina)
Ani kardiyak ölüm
(Steven
kekroliz) grisi, ani
Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme Ereksiyon süresinde uzama Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap) Johnson Sendromu)
Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal
Pazarlama sonrası deneyimde rapor edilmiş ek yan etkiler: şiddetli kalp atışı, göğüs e ölüm, kalp krizi veya beyin bölümlerine kan akışının geçici olarak yavaşlaması
ıneydana mümkün
Hepsi olmamakla birlikte erkeklerin çoğunda bu ilacı aldıktan sonra kalp problemleri gelmiştir. Bu etkilerin direkt VİGAROO ile ilişkili olup olmadığının belirlenmesi değildir.

VİGAROO 50 MG 4 FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

VİGAROO 50 MG 4 FİLM TABLET kullanma talimatı »
PDF

VİGAROO 50 MG 4 FİLM TABLET PROSPEKTÜS

VİGAROO 50 MG 4 FİLM TABLET için kısa ürün bilgisi »
PDF

YORUMLAR

EŞDEĞER İLAÇLAR

İlaç Adı
Barkod
İlaç Fiyatı
Firma
8699525094063
18,63  
8699578090586
108,82  
8699540093157
108,82  
8699517090691
108,82  
8699578090562
91,23  
8699540093126
91,23  
8699517090684
91,23  
8699525093509
108,82  
8699502091894
108,82  
8699502092945
106,41