25 Ekim 2020 Pazar
 s2ys.com
 ilaç fiyatları, prospektüs ve kullanma talimatları.

AUGMENTİN BİD 1000 MG 14 FİLM TABLET NASIL KULLANILIR

AUGMENTİN BİD 1000 MG 14 FİLM TABLET nasıl, ne şekilde kullanılır?
AUGMENTIN nasıl kullanılır?
Uyguıı kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar için;
Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez 625 mg tablet Şiddetli enfeksiyonlar: Günde iki kez I g tablet Diş enfeksiyonlarda doz;
Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar: 5 gün günde iki kez 625 mg tablet Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:
Tabletler çiğnenmeden bütün olarak yutulmalıdır. Eğer gerekirse, tabletler ikiye bölünebilir ve çiğnenmeden yutulur.
Sindirim sistemi rahatsızlıklarını en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır.
Değişik yaş grupları:
- Çocuklarda kullanım: AUGMENTIN’in tablet formları 12 yaş ve altı çocuklar için uygun değildir. Hu grup çocuklar için AUGMENTIN’in süspansiyon formu mevcuttur.
- Yaşlılarda kullanımı: Veri bulunmamaktadır.
Özel kullanım durumları:
Böbrek ve Karaciğer yetmezliği: Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz. ayarlamanız, dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.
Eğer AUGMENTIN’in etkisinin çok güçlii veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşun.
Kullanmanız gerekenden daha fazla AUGMENTIN kullandıysanız:
Sindirim sistemi şikayetleri vc Sivı-elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Sindirim sistemi şikayetleri belirtilere yönelik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. AUGMENTIN ile bazı olgularda böbrek yetmezliğine yol açan kristaltiri görülmüştür. Bol su içilmelidir.
AUGMENTIN dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.
AUGMENTIN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
AUGMENTIN i kullanmayı unutursanız
Eğer bir dozu almayı unutursanız, almayı hatırladığınız anda alınız. Ancak unuttuğunuzu sonraki dozu alma zamanında hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
AUGMENTIN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler
AUGMENTINT, doktorunuzun size söylediği zaman müddelince almanız gerekmektedir. Kendinizi iyi hissetseniz bile AUGMKNTIN’i almayı bırakmamalısınız.

AUGMENTİN BİD 1000 MG 14 FİLM TABLET KULLANMA TALİMATI

AUGMENTİN BİD 1000 MG 14 FİLM TABLET isimli ilaç için kullanma talimatı kayıtlı değil.

AUGMENTİN BİD 1000 MG 14 FİLM TABLET PROSPEKTÜS

AUGMENTİN BİD 1000 MG 14 FİLM TABLET isimli ilaç için prospektüs kayıtlı değil.

YORUMLAR

EŞDEĞER İLAÇLAR

İlaç Adı
Barkod
İlaç Fiyatı
Firma
8699508280148
8,03  
8699569280446
22,51  
8699508280162
9,97  
8699508090495
7,71  
8699569280385
9,97  
8699570090362
9,97  
8699508090556
9,97  
8699569280224
9,97  
8699569090694
9,97  
8699570280046
22,51